Fråga

Flytta extraanvändare från Tre

  • 3 November 2022
  • 5 svar
  • 273 visningar

Jag har en extraanvändare som ska byta till Telia. Men nu säger telia att hennes tel.nr. inte står på henne. Ska jag göra något via mitt abonnemang här på Tre?


5 svar

Användarnivå 7
Emblem +40

@Tommy010101 Hej,

 

för att kunna flytta ett telefonnummer mellan olika operatörer behöver det stå på samma person, alternativt ska en speciell fullmakt användas. 

 

De enklaste alternativen är antingen att du skaffar ett kontantkort eller abonnemang hos den andra operatören och flyttar numret dit. Sedan genomför ni en överlåtelse. Alternativt gör ni en överlåtelse hos Tre till den andra personen och sedan begär en nummerflytt.

Hej, Hur gör jag en överlåtelse hos tre?

Användarnivå 7
Emblem +40

@Tommy010101 En överlåtelse kan du skicka in en begäran om här. Tänk på att det kommer innebära en abonnemangskostnad för personen som tar över abonnemanget. 

Om möjligt kan ni kontakta kundservice under morgondagen för att se om de har någon alternativ lösning. Kontaktuppgifter finns här

Hej, ja det måste ju finnas en bättre lösning.

Jag ringer Tre imorgon.

Användarnivå 5
Emblem +33

Om ni vill göra nummerportering och överlåtelse i ett svep är det nog bättre att kontakta den nya operatören. Via fullmaktsblankett brukar man kunna beställa nummerportering och överlåtelse samtidigt. Det är inte säkert att det går snabbare och smidigare på det sättet. 

Svara