Policy mot missbruk

Denna policy beskriver vilka åtgärder Tre vidtar för att motverka missbruk på 3Community (”3Community”, ”forumet” eller ”webbplatsen”). Alla hänvisningar till ”oss” eller ”vi” avser Tre.

Missbruk av forumet

Om du som användare på 3Community missbrukar forumet genom att ofta posta innehåll som är uppenbart olagligt, kan vi komma att stänga av ditt konto tillfälligt. Innan vi fattar ett sådant beslut kommer vi att skicka ett varningsmeddelande som informerar om att användarkontot riskerar avstängning om du inte upphör med aktiviteten. När vi bedömer om det rör sig om missbruk och varaktigheten av avstängningen, tar vi hänsyn till följande omständigheter:

 • Antalet innehållsposter som är uppenbart olagliga, som lämnats in under en viss tidsperiod
 • Hur stor andel av det innehåll du publicerat under en viss tidsperiod som är uppenbart olagligt
 • Allvarlighetsgraden i missbruket, inbegripet det berörda olagliga innehållets karaktär, och dess konsekvenser
 • Avsikten med publiceringen av innehållet (om den går att fastställa)

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Möjligheten att rapportera innehåll i forumet finns till för att uppmärksamma oss på innehåll som är olagligt eller strider mot våra användarvillkor. Funktionen är därför viktig för att 3Community ska fortsätta vara en trygg och säker miljö.

Att som individ eller enhet ofta skicka in anmälningar via vår rapporteringsfunktion som är uppenbart ogrundade, betraktar vi därför som ett missbruk av rapporteringsfunktionen. Om vi bedömer att du missbrukar möjligheten att rapportera innehåll, kan vi komma att tillfälligt avbryta behandlingen av dina inskickade rapporter. Innan vi fattar ett sådant beslut kommer du att få ett varningsmeddelande som uppmanar dig att upphöra med aktiviteten. När vi bedömer om det rör sig om missbruk och avbrytandets varaktighet, tar vi hänsyn till följande omständigheter:

 • Antalet anmälningar som är uppenbart ogrundade, som lämnats in under en viss tidsperiod
 • Hur stor andel av de anmälningar du skickat in under en viss tidsperiod som är uppenbart ogrundade
 • Allvarlighetsgraden i missbruket och dess konsekvenser
 • Avsikten med att innehållet rapporterats (om den går att fastställa)

Missbruk av klagomålsfunktionen

Möjligheten att klaga på beslut rörande innehåll du publicerat eller innehåll du rapporterat, är viktig eftersom Tre ibland kan begå misstag. Då vill vi snabbt kunna korrigera det misstaget genom att t.ex. återställa innehållet eller åtkomsten till ditt användarkonto.

Att som klagande ofta skicka in klagomål som är uppenbart ogrundade, betraktar vi därför som ett missbruk av klagomålsfunktionen. Om vi bedömer att du missbrukar möjligheten att klaga på Tres beslut, kan vi tillfälligt komma att avbryta behandlingen av dina klagomål. Innan vi fattar ett sådant beslut kommer du att få ett varningsmeddelande som uppmanar dig att upphöra med aktiviteten. När vi bedömer om det rör sig om missbruk och avbrytandets varaktighet, tar vi hänsyn till följande omständigheter:

 • Antalet klagomål som är uppenbart ogrundade, som lämnats in under en viss tidsperiod
 • Hur stor andel av de klagomål du skickat in under en viss tidsperiod som är uppenbart ogrundade
 • Allvarlighetsgraden i missbruket och dess konsekvenser
 • Avsikten med klagomålet (om den går att fastställa)