Allmänna villkor

Inledning
Följande villkor innehåller de rättigheter, skyldigheter och begränsningar som gäller för dig som användare när du använder 3Community (”3Community”, ”forumet” eller ”webbplatsen”). 3Community är en mötesplats som HI3G Access AB, organisationsnummer 556593-4899, Entrétorget 5, 121 47 Johanneshov (”Tre”), har satt upp för att kunder ska kunna interagera med varandra och Tre, för att få hjälp och tips. Alla hänvisningar till ”oss” eller ”vi” avser Tre, hänvisningar till ”dig”, ”er”, ”användaren” eller ”du” avser dig som användare på 3Community.

Genom att registrera dig på 3Community godkänner du dessa användarvillkor, läs dem därför noggrant. Om du inte accepterar någon del av våra användarvillkor ska du omedelbart lämna webbplatsen då du genom att godkänna villkoren erkänner att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.

Observera att vi kan uppdatera och ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Eventuella uppdateringar publiceras alltid på webbplatsen. Om ändringarna är betydande och påverkar sättet du använder 3Community, kommer vi även att informera dig om villkorsändringarna per e-post. Det är viktigt att du läser och tar del av sådana villkorsändringar.

Minderåriga
För att använda 3Community behöver du ha fyllt 18 år. För användare under 18 års ålder krävs annars tillstånd från vårdnadshavare för att få registrera sig. Vi rekommenderar att alla underårigas användning av 3Community görs under överseende från vårdnadshavare.

Tres ansvar
De inlägg som finns på 3Community ska inte tolkas som att det utgör Tres åsikter. Förslag, uttalanden eller åsikter som uttrycks av användare är dessa användares ansvar.

Tre tar inte heller ansvar för:
 • skador på din enhet, mjuk- eller hårdvara eller förlust av data som resulterar från att du använder forumet,
 • dina eller andras eventuella förluster eller kostnader som drabbat dig eller annan på grund av Tre att använt sin rätt till att moderera innehållet enligt dessa regler, eller
 • krav som ställs på dig från tredje parter.


Du ska hålla oss skadelösa för alla skador, ersättningar eller som drabbar oss med anledning av ditt missbruk av forumet eller informationen som framgår på forumet. Du får inte ge någon indikation att du har ett kommersiellt förhållande med oss eller att vi har rekommenderat eller stött något av dina inlägg på forumet.

Personuppgifter och cookies
Tre är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter på 3Community. Tre använder en underleverantör baserad inom EU för att tillhandahålla tjänsten, inga personuppgifter lämnar därför EU. Du loggar in med hjälp av dina uppgifter på Mitt3 (s.k. Single-Sign-On). Hos vår underleverantör lagras ett unikt ID som verifierar din inloggning på forumet, din användning av forumet, din e-postadress, ditt användarnamn på forumet och dina inlägg samt privata meddelanden du skickar och tar emot. Din mailadress visas inte för andra användare. Dina personuppgifter sparas hos oss och vår underleverantör till du avregistrerar dig som medlem.

Du har alltid rätt att dra tillbaka tidigare givna samtycken och avregistrera dig från forumet. Dina inlägg kommer i ett sådant fall att anonymiseras för att säkerställas att de trådar du diskuterat i behålls intakta. Du har alltid rätt att begära ett utdrag av dina personuppgifter för att se vad vi behandlar för uppgifter om dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Se närmare om den lagliga grunden för behandling och hur du utnyttjar dina rättigheter på www.tre.se/gdpr

Vi behandlar dina personuppgifter för att (i) administrera ditt konto, (ii) för att du ska kunna göra inlägg på forumet och (iii) för att vi ska kunna visa dessa för andra användare. Din information kan också användas (iv) för att verifiera din identitet, (v) för att skydda dig och andra användare mot bedrägerier.

Liksom de flesta webbplatser samlar vi även in statistisk och annan analytisk information. Vi använder den här informationen från besökare i en aggregerad form för att få en bättre förståelse för var våra besökare kommer från och för att hjälpa oss att bättre utforma och utveckla forumet.

Webbplatsen använder "cookie" -teknik. En cookie är en liten bit text som sparas av din webbläsare på din dator, på begäran av vår server. Vi använder cookies för att spara dina personliga preferenser, generera statistik, för att följa de val du gör kring cookies och vi kan även, efter ditt samtycke, använda tredjeparts cookies kan använda cookies för att leverera visst innehåll på forumet. Du kan alltid neka våra cookies, om din webbläsare tillåter det, eller att fråga din webbläsare för att ange när en cookie skickas. Du kan också ta bort cookiefiler från din dator efter eget gottfinnande. Observera att om du avböjer våra cookies eller begär anmälan varje gång en cookie skickas, kan det påverka din användarvänlighet på webbplatsen. Om du inte accepterar några cookies kan vi tyvärr inte bereda dig tillgång till forumet alls. Se mer information om cookies här: www.tre.se/privat/varfor-3/ovrigt/om-3/cookies/

Uppföranderegler för att posta innehåll
Vi vill att alla ska ha glädje av 3Community, men för att hålla den här sidan trevlig, säker och trygg, kom ihåg att detta är ett öppet forum för alla. Vi har därför några förhållningsregler och riktlinjer som vi ber alla våra medlemmar att följa. Användare får inte använda andra språk än svenska eller engelska på forumet för att medge Tre att besvara dina frågor och för att säkerställa att dina inlägg följer våra uppföranderegler.

Användare ska behandla varandra med respekt. Användare får inte skriva rasistiska, sexistiska, diskriminerande, hotande eller på annat sätt förolämpande kommentarer. Användare får inte heller använda grovt språk, skämta olämpligt eller på annat sätt trakassera andra användare.

Följande aktiviteter och beteenden är förbjudna på forumet, användare får inte:
 • lägga upp eller länka till pornografiskt eller annat kränkande innehåll,
 • hindra forumets funktionalitet genom att upprepade gånger placera samma text eller tecken i samma eller nya inlägg,
 • hindra forumets funktionalitet, webbplatsen och/eller andra datorer eller system som Tre eller andra användare är innehavare av, sådana åtgärder innefattar men är inte begränsat till:
  • publicering, delning eller spridning av virus,
  • hackning eller andra försök att få tillgång till datorer eller system i Tres eller andra användares hand, eller
  • radering av filer på datorer eller system i hos Tre eller hos andra användare,
 • använda forumet för (kommersiella) aktiviteter som reklam eller försäljning av produkter eller tjänster, publicering av kommersiella meddelanden (spam), erbjudande av (interaktiva) spel eller reklam för andra chattforum eller webbplatser,
 • använda forumet för olagliga aktiviteter och handlingar, som exempelvis men inte begränsat till handel med droger, handel med eller distribution av (barn-)pornografi, handel med eller distribution av mp3-filer eller annan obehörig reproduktion av verk skyddade av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter,
 • använda forumet för att förtala eller kränka någons ära, vid negativa erfarenheter av ett företag eller person, håll ditt meddelande på ett övergripande plan och avstå från att ange företagets eller personens namn och/eller personliga uppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress),
 • använda anonyma proxyservrar, så kallade anonymiserare eller öppna proxyer för att dölja sin egen IP-adress,
 • ignorera eller inte följa instruktionerna från redaktörerna/moderatorerna,
 • använda någon annans identitet,
 • använda mer än ett användarnamn, och
 • bete sig på ett sätt som ger intryck av att han/hon är ansvarig för tillsynen av webbplatsen.


Innehållsmoderering m.m.
Tre använder manuell granskning för att hitta, granska och vidta åtgärder mot innehåll på 3Community som eventuellt står i strid med reglerna eller på annat sätt kan vara olagligt. Teknisk granskning, i form av automatisk filtrering, används dock för att se till att innehåll med grovt språk och svordomar inte publiceras.

Om Tre konstaterar att en användare agerar i strid med reglerna eller på annat sätt olagligt, kommer lämpliga åtgärder att vidtas. Tre kan till exempel redigera eller ta bort meddelanden från en användare eller begära att användaren personligen ändrar eller raderar meddelandena (s.k. innehållsbeslut). Tre kan också tillfälligt eller permanent neka användarens åtkomst till webbplatsen (s.k. ban). I vissa fall har vi också en skyldighet att anmäla överträdelser till polisen, t.ex. om vi tror att det föreligger hot mot den allmänna säkerheten eller att det finns en risk för fysisk skada.

Rapportera olämpligt innehåll
Hjälp oss att hålla en trygg och vänlig miljö på 3Community genom att rapportera olämplig aktivitet eller inlägg i forumet. Olämpligt innehåll kan enkelt rapporteras med hjälp av att klicka på de tre prickarna ( ) längst ner till höger på varje inlägg. Om du har rapporterat innehåll från andra användare, men vi kommer fram till att innehållet inte bryter mot våra villkor, kommer vi att meddela dig om det.

Klaga på ett beslut vi fattat
Ibland händer det att vi inte är överens om att det innehåll du publicerat är olagligt eller strider mot våra regler. Om du anser att ett innehållsbeslut eller en ban har blivit fel, kan du vända dig till Tre för att få beslutet omprövat. Vi kommer då att granska innehållet på nytt och meddela dig om vi står fast vid beslutet eller om vi upptäcker att vi har gjort ett misstag. Om det rör sig om ett misstag kommer innehållet/kontot att återställas. På samma sätt har du rätt att vända dig till Tre om du har rapporterat en aktivitet eller ett inlägg i forumet (se ”Rapportera olämpligt innehåll”) som inte leder till någon åtgärd från vår sida, eller om du tycker att åtgärden var otillräcklig.

För att skicka in ett klagomål på ett innehållsbeslut, eller på vår hantering av innehåll du rapporterat, använder du knappen "Överklaga ett modereringsbeslut" som du hittar längst till höger på 3Community. Vi behöver få in ditt klagomål inom sex månader från det att du informerades om beslutet. Du har dessutom alltid rätt att vända dig till ett certifierat utomrättsligt tvistlösningsorgan för att få frågan prövad.

Policy mot missbruk
Vid missbruk av forumet, rapporteringsfunktionen (se ”Rapportera olämpligt innehåll”) eller klagomålsfunktionen (se ”Klaga på ett beslut vi fattat”) kan vi komma att tillfälligt stänga av ditt konto eller avbryta behandlingen av de anmälningar och klagomål du skickar in. Läs mer om detta i vår Policy mot missbruk.

Konsumentrecensioner
Eftersom 3Community är ett öppet forum, kan det ibland förekomma att enskilda användare postar recensioner om Tres produkter och/eller tjänster. Tre kontrollerar inte att sådana recensioner kommer från konsumenter som faktiskt har använt eller köpt produkterna/tjänsterna. Tre kan därför inte garanterna recensionernas äkthet.

Innan du skapar ett nytt ämne ber vi dig att:
 • se om ämnet redan kommit upp tidigare och undvik att skapa dubbla ämnen,
 • uppför dig alltid på ett vänligt och respektfullt sätt, i linje med vår uppförandepolicy,
 • posta inte varsomhelst på forumet, försök att skriva ditt inlägg i det relevanta forumet, det gör att informationen blir mycket enklare att hitta för alla andra,
 • tänk på vad du skriver, kom ihåg att det du skickar kommer att vara tillgängligt för hela forumet, och
 • för din egna säkerhet, kom ihåg att aldrig ange någon personlig information i dina inlägg, det inkluderar saker som ditt telefonnummer, personnummer eller din plats.

Använd inte någon Tre-logotyp eller varumärkesnamn som din avatar eller användarnamn eller försök på annat sätt att efterlikna en Tre-anställd eller moderator när du skriver något i forumet.

Tillgänglighet
Vi tillhandahåller forumet till dig i befintligt skick (”as is”) och vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig. Vi garanterar inte heller att forumet är fritt från fel eller brister. Det är ditt ansvar att alltid säkerställa att du är skyddad av adekvata antivirusprogram och/eller brandväggar på din enhet medan du använder webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt begränsa tillgången till hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi reserverar oss vidare från att göra förändringar i forumets struktur.

Det är ditt eget ansvar att läsa igenom och godkänna villkoren för tredje parts webbplatser och tjänster som används av oss i tillhandahållet av forumet. Du är härmed medveten om att vi inte tar ansvar för förluster eller skador som du lidit till följd av att du använder någon sådan tredje parts webbplatser eller tjänster.

Immateriella rättigheter
Äganderätten till dina inlägg på forumet övergår inte till Tre när du publiceras dessa. Genom att skicka, ladda upp, lägga in, skicka in eller ge oss inlägg och tillhörande bilder, illustrationer och annat material ger du Tre, dess anknutna företag, en evig, royaltyfri, oåterkallelig, icke-exklusiv rättighet och licens att använda, anpassa, översätta, skapa derivatverk, kopiera, distribuera, sända, publicera, publicera, reproducera, redigera, översätta och omarbeta dina inlägg. Ingen ersättning kommer att utges med avseende på användningen av dina bidrag. Tre är inte skyldig att posta eller använda det material du lämnar in och kan ta bort eventuella inlägg.

Alla immateriella rättigheter på denna webbplats och allt material eller innehåll som tillhandahålls eller tillhandahålls av Tre på webbplatsen ska alltid vara Tres eller Tres licensgivares egendom.

De namn, bilder och logotyper som identifierar oss och våra dotterbolag, våra partners eller tredje partar och våra/deras produkter och tjänster som finns på webbplatsen är registrerade varumärken och får inte reproduceras eller användas på annat sätt av dig utan vårt uttryckliga tillstånd.

Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som att de implicit ger någon en licens eller en rätt att använda egendom skyddad av varumärkes-, patent-, designrättsligt- eller upphovsrättsligt skydd, oaktat om sådant skydd är givet till Tre eller någon tredje part.