F.A.Q.

Så tyder du fakturan

  • 14 March 2018
  • 0 svar
  • 55907 visningar
Så tyder du fakturan
Användarnivå 7
Emblem +10
  • Retired Moderator
  • 720 kommentarer

På din första faktura kommer du se att du har blivit debiterad för mer eller mindre än en kalendermånad. Detta styrs av vilken dag i månaden du tecknade ditt abonnemang.

 

3Företag

För dig som är företagskund, hittar du fakturaförklaring nedan:

3Företag - Första fakturan

 

Mobilabonnemang.

Mobilabonnemang debiteras i efterskott. Det innebär att ditt användande i april debiteras på fakturan som ska betalas i maj. Om du tecknar ett abonnemang i mitten av månaden kommer du på första fakturan debiteras för resterande dagar den månaden samt dagarna i månaden efter.

 

Bredbandsabonnemang.

Bredbandsabonnemang debiteras i förskott. Det innebär att du betalar för ditt abonnemang i april på fakturan som ska betalas i slutet av april. Om du tecknar ett bredband i mitten av månaden kommer du på första fakturan betala för de resterande dagarna den månaden samt den nästkommande månaden.

 

 

 

 


 

Exempel

I nedan exempel har Johan tecknat två abonnemang den 11 januari och har nu fått sin första faktura.

:bulb:
För att underlätta har vi gett abonnemangen och tillhörande poster samma färg.
​​​​​​Gemensamma poster har lämnats i svart.

 

Abonnemang 1
Johan Citron
Abonnemang 2
Lena Lime

3Flexibel 50GB
iPhone 12 64GB - 36 mån. delbetalning
InvisibleShield skärmskydd - 6 mån. delbetalning
3Trygg försäkring ( 1 månad fri )

3Extra Användare

 

 

 

Sida 1 | Faktura

På första sidan hittar du betalningsuppgifter, kundnummer och annan matnyttig information från kundservice.

Klicka på bilden för att förstora


 1  OCR/Fakturanummer: Fakturanumret är unikt för varje faktura, du anger detta vid betalning på din internetbank.
 2  Förfallodag: Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.
 3  Belopp att betala: Fakturans totala belopp.
 4  Period som fakturan avser: Beroende på när abonnemanget tecknades kan perioden ex. avse 1,5 månad.

 

 


 

 

Sida 2 | Fakturaspecifikation

På fakturaspecifikationen hittar du samlade avgifter för dina abonnemang inklusive den totala förbrukningen av samtal, meddelanden, surf, etc.
 

 1   Abonnemang: En sammanställning av dina abonnemang
 2   Antal abonnemang: Siffran avser antalet av varje abonnemangstyp. Om du har ett bredband kan du ibland bli debiterad för flera perioder, antalet kan därför vara ”2 st” även om du endast har ett abonnemang av den abonnemangstypen
 3   Samtal: En sammanställning av antalet ringda samtal från samtliga abonnemang
 4   Meddelanden: En sammanställning av antalet skickade meddelanden från samtliga abonnemang (Gäller ej tjänster som Whatsup, iMessage, etc)
 5   Datatrafik: En sammanställning av använd surf från samtliga abonnemang, här ser du också hur mycket surf som användes för musik och således inte dragits från din surfpott
 6   Förmedlade tjänster: En sammanställning av avgifter för ex. betalsamtal, sms eller köp via AppStore & Google Play. På samtalsspecifikationen för respektive abonnemang kan du se mer detaljer om dessa köp.

Samtalsspecifikationen hittar du om du öppnar fakturan via Mitt3.
 7   Tjänster: En sammanställning av tjänster, i följande exempel har Johan skickat surf till någon vid två tillfällen
 8   Delbetalning: En sammanställning av produkter som är köpta på avbetalning, det kan t ex. vara en mobil, surfplatta, tillbehör, etc.
 9   Övrigt: Här hamnar kostnader som inte är specifika för ett visst abonnemang. Här hamnar exempelvis rabatter och faktureringsavgift. På första fakturan ser du även produkter som är köpta med delbetalning. 
 10   Användarlista: Här sammanställs vad varje abonnemang kostar inkl. rörliga avgifter samt egna poster för Övrigt och Delbetalning.

 

 

 


 

 

 

Sida 3 | Specifikation

På specifikationen hittar du avgifter och förbrukning för ett specifikt abonnemang.

 1   Användare: Användare och telefonnummer som specifikationen avser
 2   Antal abonnemang: Typ av abonnemang samt period som fakturan avser
 3   Användande: En sammanställning av samtal, meddelanden, datatrafik, betalsamtal och sms för den specifika användare
 4   Delbetalning: Syns vid aktiv delbetalning av exempelvis mobil eller surfplatta, här ser du hur mycket det återstår att betala samt om produkten är försäkrad.

 

Abonnemang 1
Johan Citron
Abonnemang 2
Lena Lime

 

 

 

 


 

 

Sida 4 | Samtalsspecifikation 

Om du vill ha mer information om förbrukning kan du enkelt hitta det på samtalsspecifikationen via Mitt3

Samtal: Telefonummer, tidpunkt och samtalslängd
Meddelanden: Telefonummer, tidpunkt och antal
Surf: Tidpunkt och mängd
Betalsamtal / Betal-SMS: Tidpunkt, betalningsmottagare


Det här ämnet är stängt för kommentarer