F.A.Q.

Så tyder du fakturan - Företag

  • 3 May 2021
  • 0 svar
  • 41112 visningar
Så tyder du fakturan - Företag
Användarnivå 3

PDF-faktura.

Numera kan du som företagskund få hem fakturan direkt på mejlen! Är du firmatecknare/fullmaktstagare så klicka här för att kontakta oss så hjälper vi dig.

 

För dig som företagskund, debiteras ditt bredband och eller mobilabonnemang för innevarande månad. Din första faktura avser alltså de resterande dagarna den månaden du skaffade abonnemanget samt den nästkommande månaden. Av denna anledning kan det hända att fakturan är något högre än vad du har väntat dig. Se bild nedan:

 

Hur du tar fram fakturan via Mitt3:

  1. För att se din faktura behöver du logga in på Mitt3 med BankID.
  2. Skrolla ned och tryck på din faktura under kategorin “Kostnader”.
  3. Du kan nu betala fakturan direkt via de steg som visas längre ned, eller öppna fakturan genom att trycka på “ladda ned fakturan som PDF”.

 


 

Tryck på “Visa” för att se alla olika faktura-scenarion vi tagit fram.

 

Din första faktura:

Företaget AB

Hårdvara:
 - 6 st iPhone 13 Pro Max 512GB

Tjänster
- 6 st 3Företag Inkl. 3Världen

- 6 st 3Trygg


Avtalen tecknades 2022-02-10

 

Sida 1 | Faktura

På första sidan hittar du betalningsuppgifter, kundnummer och annan matnyttig information från kundservice.

 

Klicka för att förstora

 1  OCR/Fakturanummer: Fakturanumret är unikt för varje faktura, du anger detta vid betalning på din internetbank.

 2  Förfallodag: Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.

 3  Belopp att betala: Fakturans totala belopp.

 4  Period som fakturan avser: Beroende på när abonnemanget tecknades kan perioden ex. avse 1,5 månad.

 5  Momsspecifikation: Hela momsen för telefonen redovisas på första fakturan, vilket gör att du kan deklarera denna från Skatteverket med detsamma.

     Ej moms 3: Förmedlade tjänster, betalsamtal, försäkring.
     0% Moms: Delbetalning av tillbehör och månadsbetalning mobil.
     25% moms: All annan trafik, abonnemangs- och tillvalskostnader.
 


 

Sida 2 | Fakturaspecifikation

På fakturaspecifikationen hittar du samlade kostnader för dina abonnemang inklusive delbetalningar av hårdvaror, tjänster och tillbehör.

 

Klicka för att förstora

 1  Abonnemang: En sammanställning av dina abonnemang och tjänster.

 2  Antal: Siffran avser antalet av varje abonnemangstyp. Om abonnemanget har tecknats/ändrats i mitten av månaden kan du ibland bli debiterad för flera perioder, antalet kan därför vara 2 st även om du endast har 1st abonnemang av den typen.

 3  Övrigt: Här hamnar kostnader som inte är specifika för ett visst abonnemang. Här hamnar exempelvis  faktureringsavgiften. På första fakturan ser du även produkter som är köpta med delbetalning. 

 4  Delbetalning: Totalkostnaden för telefonen redovisas här, tillsammans med namnet på telefonen på första fakturan. Här ser ni även minusbelopp som krediterar hela totalkostnaden, då telefonen istället ligger som en delbetalning. Delbetalningen hittar ni under första kategorin “Abonnemang” med namnet “Månadsbetalning mobil”.​​​

 5  Totalsumma: Avser den totala summan för alla poster under “Fakturaspecifikation”.
 


 

Sida 3 | Specifikation

På specifikationen hittar du avgifter och förbrukning för ett specifikt abonnemang.

 

Klicka för att förstora

 1  Användare: Användare och telefonnummer som specifikationen avser

 2  Abonnemang & tjänster: Typ av abonnemang samt tjänster.

 3  Period: Vilket period som fakturan avser, om abonnemanget tecknades mitt i en månad kan perioden vara längre än en månad.

 4  Användande: En sammanställning av samtal, meddelanden, datatrafik, betalsamtal och sms för den specifika användaren hittar ni även som separata poster.
 


 

Sida 4 | Samtalsspecifikation 

Om du vill ha mer information om förbrukning kan du enkelt hitta det på samtalsspecifikationen via Mitt3

Samtal: Telefonummer, tidpunkt och samtalslängd.
Meddelanden: Telefonummer, tidpunkt och antal.
Surf: Tidpunkt och mängd.
Betalsamtal / Betal-SMS: Tidpunkt, betalningsmottagare.

 

Första fakturan efter att du förlängt ditt abonnemang:

Företaget AB

Hårdvara 

- Samsung S21 Plus 256GB Black
   Tecknades 2022-01-25

Tjänster

 - 3Trygg
   Tecknades 2022-01-25

 - 3Företag 1GB

   Befintlig sedan innan förlängning

 

Sida 1 | Faktura

På första sidan hitar du betalningsuppgifter, kundnummer och annan matnyttig information från kundservice.

 

Klicka för att förstora

 

 1  OCR/Fakturanummer: Fakturanumret är unikt för varje faktura, du anger detta vid betalning på din internetbank.

 2  Förfallodag: Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.

 3  Belopp att betala: Fakturans totala belopp.

 4  Period som fakturan avser: Beroende på när abonnemanget tecknades kan perioden ex. avse 1,5 månad.

 5  Momsspecifikation: Hela momsen för telefonen redovisas på första fakturan, vilket gör att du kan deklarera denna från Skatteverket med detsamma.​​​​​​

     Ej moms 3: Förmedlade tjänster, betalsamtal, försäkring.
     0% Moms: Delbetalning av tillbehör och månadsbetalning mobil.
     25% moms: All annan trafik, abonnemangs- och tillvalskostnader.

 


 

 

Sida 2 | Fakturaspecifikation

På fakturaspecifikationen hittar du samlade kostnader för dina abonnemang inklusive delbetalningar av hårdvaror, tjänster och tillbehör.
 

Klicka för att förstora

 1  Abonnemang: En sammanställning av dina abonnemang och tjänster.

 2  Antal: Siffran avser antalet av varje abonnemangstyp. Om abonnemanget har tecknats/förlängts i mitten av månaden kan du ibland bli debiterad för flera perioder, antalet kan därför vara ”2 st” även om du endast har ett abonnemang/tjänst av den typen.

 3  Övrigt: Här hamnar kostnader som inte är specifika för ett visst abonnemang. Här hamnar exempelvis  faktureringsavgiften. På första fakturan ser du även produkter som är köpta med delbetalning. 

 4  Totalsumma: Avser den totala summan för alla poster under “Fakturaspecifikation”.

 5  Användarlista: Här sammanställs vad varje abonnemang kostar inkl. rörliga avgifter samt egna poster för Övrigt och Delbetalning.

  

Sida 3 | Specifikation

På specifikationen hittar du avgifter och förbrukning för ett specifikt abonnemang.

 

Klicka för att förstora

 1  Användare: Användare och telefonnummer som specifikationen avser.

 2  Abonnemang & tjänster: Typ av abonnemang samt tjänster.

 3  Period: Vilket period som fakturan avser, om abonnemanget tecknades mitt i en månad kan perioden vara längre än en månad. Här framkommer det vilken period som din nya telefon börjat gälla från. I detta exempel alltså från “2022-01-25”.


 4  Totalsumma: Här ser du den totala summan för specifika användarens abonnemang, tjänster och telefon.

 5  Användande: En sammanställning av samtal, meddelanden, datatrafik, betalsamtal och sms för den specifika användaren hittar ni även som separata poster.
 


 

Sida 4 | Samtalsspecifikation 

Om du vill ha mer information om förbrukning kan du enkelt hitta det på samtalsspecifikationen via Mitt3

Samtal: Telefonummer, tidpunkt och samtalslängd.
Meddelanden: Telefonummer, tidpunkt och antal.
Surf: Tidpunkt och mängd.
Betalsamtal / Betal-SMS: Tidpunkt, betalningsmottagare.

 

Din andra/vanliga faktura:

Företaget AB

Hårdvara:
 - 6 st iPhone 13 Pro Max 512GB

Tjänster
- 6 st 3Företag Inkl. 3Världen

- 6 st 3Trygg

 

Sida 1 | Faktura

På första sidan hitar du betalningsuppgifter, kundnummer och annan matnyttig information från kundservice.

 

Klicka för att förstora

 

 1  OCR/Fakturanummer: Fakturanumret är unikt för varje faktura, du anger detta vid betalning på din internetbank.

 2  Förfallodag: Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.

 3  Belopp att betala: Fakturans totala belopp.
​​​​​​
 4  Period som fakturan avser: 
Beroende på när abonnemanget tecknades kan perioden ex. avse 1,5 månad.

 5  Momsspecifikation: 

     Ej moms 3: Förmedlade tjänster, betalsamtal, försäkring.
     0% Moms: Delbetalning av tillbehör och månadsbetalning mobil.
     25% moms: All annan trafik, abonnemangs- och tillvalskostnader.

 


 

 

Sida 2 | Fakturaspecifikation

På fakturaspecifikationen hittar du samlade kostnader för dina abonnemang inklusive delbetalningar av hårdvaror, tjänster och tillbehör.
 

Klicka för att förstora

 1  Abonnemang: En sammanställning av dina abonnemang och tjänster.

 2  Antal: Siffran avser antalet av varje abonnemangstyp. Om abonnemanget har tecknats/förlängts i mitten av månaden kan du ibland bli debiterad för flera perioder, antalet kan därför vara ”2 st” även om du endast har ett abonnemang/tjänst av den typen. I exemplet ovan ser ni detta på den första “Månadsbetalning mobil” posten.

 3  Övrigt: Här hamnar kostnader som inte är specifika för ett visst abonnemang. Här hamnar exempelvis  faktureringsavgiften. På första fakturan ser du även produkter som är köpta med delbetalning. 

 4  Totalsumma: Avser den totala summan för alla poster under “Fakturaspecifikation”.

 5  Användarlista: Här sammanställs vad varje abonnemang kostar inkl. rörliga avgifter samt egna poster för Övrigt och Delbetalning.
 


 

Sida 3 | Specifikation

På specifikationen hittar du avgifter och förbrukning för ett specifikt abonnemang.

 

Klicka för att förstora

 1  Användare: Användare och telefonnummer som specifikationen avser.

 2  Abonnemang & tjänster: Typ av abonnemang samt tjänster.

 3  Period: Vilket period som fakturan avser, om abonnemanget tecknades mitt i en månad kan perioden vara längre än en månad.

 4  Totalsumma: Här ser du den totala summan för specifika användarens abonnemang, tjänster och telefon.

 5  Användande: En sammanställning av samtal, meddelanden, datatrafik, betalsamtal och sms för den specifika användaren hittar ni även som separata poster.


 


 

Sida 4 | Samtalsspecifikation 

Om du vill ha mer information om förbrukning kan du enkelt hitta det på samtalsspecifikationen via Mitt3

Samtal: Telefonummer, tidpunkt och samtalslängd.
Meddelanden: Telefonummer, tidpunkt och antal.
Surf: Tidpunkt och mängd.
Betalsamtal / Betal-SMS: Tidpunkt, betalningsmottagare.

 

 

 Momshanteringen av din Faktura. 

Från och med 1 Mars 2022, så kommer momshanteringen av din faktura se lite annorlunda ut.

Tidigare så har momsen för telefonen redovisats och betalats månadsvis, och i samband med det har du behövt begära ut delar av momsen från Skatteverket varje månad.

 

Hur momshanteringen fungerat tidigare:

 

 

Numera får du det totala beloppet för momsen av din telefon på din första faktura från oss. Det innebär att ni kan deklarera hela momsen direkt efter första fakturan och få tillbaka hela momsen från Skatteverket:

 

Hur momshanteringen fungerar nu:

Månadskostnaden för mobilen på fakturan kommer vara densamma som tidigare eftersom vi debiterar både mobiltelefon och momsbelopp periodvis över bindningstiden.

 

Via Mitt3 kan du se dina fakturor så långt som 24 månader tillbaka. Behöver du tillgång till dina momsredovisningar kan du alltså hitta dem där.

 

Har du fler frågor om fakturan? Kontakta kundservice här.


Det här ämnet är stängt för kommentarer