Ide om utökad information & funktion av täcknings/utbyggnadskartan .

Kategori: Nät

Denna ide bygger på utökad information & funktion på täckningskartan & Utbyggnadskartan .
 

Förtydligande när “Utbyggnadskartan “ har blivit uppdaterad . Då det säkert inte sker på samma datum/tillfälle som täckningskartan uppdateras.


 

 

Och även mer information om när en basstation / utökad kapacitet “cirkel” har blivit tillagd. Någon indikation på “ID” för särskilja varje tillagd “cirkel” . Eftersom det kan ligga många väldigt nära varandra så är det svårt och urskilja . Ett exempel kan vara att i den svarta texten få in den utökade informationen.

 

 Sen vore det intressant med någon slags “Historik” funktion . På antingen Täckningskartan eller på Utbyggnadskartan . Just för att se vilken utveckling utbyggnationen inneburit .Hur nätet har förändrats och blivit bättre med tiden Kan t.ex bli uppdaterad varje 3:e eller 6:e månad.

Dock så kan man bara tyda “utökad täckning” på kartan och ej “utökad kapacitet” . Som jag antar är lite mer komplicerat att visa gällande belastning av nätet :)

Grymt bra idéer! Jag tar detta vidare till ansvariga och återkommer i tråden när jag fått svar 😉


Ny idéPågående