F.A.Q.

Din första faktura

  • 14 mars 2018
  • 0 svar
  • 3345 visningar
Din första faktura
Användarnivå 7
Emblem +9
  • Community Manager
  • 694 kommentarer

På din första faktura kommer du se att du har blivit debiterad för mer eller mindre än en kalendermånad. Detta styrs av vilken dag i månaden du tecknade ditt abonnemang.

 

 

Mobilabonnemang.

Mobilabonnemang debiteras i efterskott. Det innebär att ditt användande i april debiteras på fakturan som ska betalas i maj. Om du tecknar ett abonnemang i mitten av månaden kommer du på första fakturan debiteras för resterande dagar den månaden samt dagarna i månaden efter.

 

Bredbandsabonnemang.

Bredbandsabonnemang debiteras i förskott. Det innebär att du betalar för ditt abonnemang i april på fakturan som ska betalas i slutet av april. Om du tecknar ett bredband i mitten av månaden kommer du på första fakturan betala för de resterande dagarna den månaden samt den nästkommande månaden.

 

3Företag

För dig som företagskund, debiteras ditt bredband och eller mobilabonnemang för innevarande månad. Precis som det nämns ovan gällande bredband, så kommer din första faktura avse de resterande dagarna den månaden du skaffade abonnemanget samt den nästkommande månaden.

Kostnaden för hårdvara (mobil, router, surfplatta osv) debiteras dock eftersläpande.

 

7ffd9ab3-1f1c-4f7e-8c33-db2f57803674.png

 

 

 

Fakturaförklaring

 

Sida 1


 1   OCR/Fakturanummer: Fakturanumret är unikt för varje faktura, du anger detta vid betalning på din internetbank.
 2   Förfallodag: Anger det datum betalningen ska vara oss tillhanda.
 3   Belopp att betala: Fakturans totala belopp.

 

ecb29f14-2acd-4be6-a264-d620d4c4c5f0.png

 

 

Sida 2


 1   Abonnemang: En sammanställning av dina abonnemang.
 2   Antal abonnemang: Siffran till höger avser antalet av varje abonnemangstyp. Ibland kan du bli debiterad för flera perioder, och antalet kan därför vara ”2 st” även om du endast har ett abonnemang av den abonnemangstypen.
 3   Övrigt: Här hamnar kostnader som inte är specifika för ett visst abonnemang. Här hamnar exempelvis rabatter, 3Dela Data och faktureringsavgift.
 4   Perioder: Här syns för vilka perioder (datum) debiteringarna avser.
 5   Användarlista: Här sammanställs vad varje abonnemang kostar, samt en egen post för övrigt.

 

07244ce8-3b43-4488-a0db-98641825de3f.png

 


Detta ämne har stängt för kommentarer